Slow Food i Slow City

Sånn helt tilfeldig 😉 kom jeg over begrepet Slow Movement eller Slow-bevegelsen.
Nok en gang slår jeg opp i Wikipedia og leser følgende: Filosofien til bevegelsen er å leve det moderne liv i et mer balansert tempo og ikke la seg rive med i det moderne tidsracet som har sitt utspring i den moderne industrialismen . . . . . . . . . . . . . . . . Slow-bevegelsen har en stadig voksende tilhengerskare verden over og har fostret sub-kategorier som Cittaslow (Slow cities) og Slow Food. Også i Norge har vi begynt å se Slow-fenomenet, gjennom slow cities og slow food. Byer som Levanger og Sokndal tar steget inn i Citta Slow – en bevegelse langsomme byer som lar slow-filosofien påvirke alle arenaer fra matproduksjon til byplanlegging.

Jeg må bare markere noen ord for å sikre at jeg leser riktig. Slow food-bevegelsen tar et oppgjør med våre klassiske matvaner og setter spørsmålstegn ved standardisert masseproduksjon av mat. Trenden er at flere og flere forbrukere tenker småskala og kortreist mat.
Sykeheimsmat stripeMen ikke Levanger kommune  –   som medlem av Citta Slow-bevegelsen velger de å gå i motsatt retning. Det resulterer i nedleggelse av kjøkkenet ved Åsen helsetun til fordel for et storkjøkken et eller annet sted “vekk-i-stan”. Det er dette som skal gi framtidig matglede på omsorgs-sentrene, – det er dette som skal redde økonomien i Levanger kommune de kommende år, det er dette som kalles sentralisering. Jeg tillater meg i en liten setning å nevne at kjøkkenet ved Åsen Helsetun ikke har vært noe underskuddsprosjekt.

Hellstrøm står fram i VG og fordømmer maten fra de store sentralkjøkken og strør om seg med terningkast:
Matbilder sammensattLa meg tilføye at dette ikke er mat fra Åsen Helsetun. Jeg har ved flere anledninger fått servert særdeles god mat fra kjøkkenet ved Åsen Helsetun og terningskast i den retning hadde blitt femmere og seksere.

Jeg er tilbake til infomøtet i Åsen Samfunnshus hvor hovedbudskapet var at alt skulle bli så mye bedre. Det synes som om lovnader og planer tilhører et annet sted i kommunen. Jeg tillater meg å trekke likhetstegn opp mot cittaslow som tydeligvis også er sentrumsrelatert. Men med sneglens fart er det ikke alt som når oss i Åsen.
sneglestripe

One thought on “Slow Food i Slow City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *