Regjeringsskifte

Blå blåVi har fått en blå-blå regjering og vi skimter litt av fargene lysegrønn og gult innimellom. Vi går en spennende tid i møte.
Nå skal jeg begi meg ut i politikken og komme med noen velfunderte ord angående regjeringsskiftet og de følger dette vil få for den nærmeste fremtid. Jeg har tenkt å slå tre fluer i ett smekk (altså ikke to) og forklare med enkle ord hvordan den nye politikken kan  brukes om man har litt fantasi.
Vi er alle kjent med noen av hovedpunktene:

  • Kunnskapsløft i skolen
  • Bedre helsetilbud for de eldre
  • Reduksjon av formuesskatten

Med den økonomiske bakgrunn jeg har så vet jeg å sette tæring etter næring, og det må selv staten gjøre om vi skal overleve på lang sikt. Derfor må reduksjonen i formuesskatten erstattes med noe annet. Det er her jeg vil foreslå å innføre den gamle hundeskatten på ny og samtidig lære barna på et tidlig stadium at skatt skal man betale med glede. For at dette skal bli litt innbringende og rettferdig sett fra barnas ståsted, vil det bli lover og regler som skal ivareta en generell skattlegging av alle kjæledyr, – vi får dermed katteskatt, marsvinskatt, hamsterskatt osv. og når vi kommer dithen at vi kan innføre skatt på gullfisk, – ja, da blir det rene gull-lottoen for staten.

Kjæledyr

Regjeringen må utvides slik at vi kan få en kjæledyrminister, en minister som får det store ansvaret med utbredelse av kjæledyr. Videre skal samme minister være ansvarlig for omplassering av kjæledyrene når barna er blitt litt lei. Den naturlige omplassering vil følge de siste dagers anbefalinger om hvor posistivt det er med kjæledyr på institusjoner.

Dette kan synes å være småpenger, men husk at store innsparinger kan oppnås ved å la kjæledyrene passe både barn og eldre.
Huff, – snakk om ordskvalder!!!!

Bildene har jeg lånt fra yr.no og moss-avis.no.

2 thoughts on “Regjeringsskifte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *