På go’fot

Å være på go’fot med omverdenen nå ved inngangen til et nytt år er ikke å forakte for noen av oss. Før i tiden var det viktig å være på go’fot med naturvettene, – her i Trøndelag snakket vi om “småkaillan”. Men nå til dags er det lurt å være på go’fot med sjefen, det er behagelig å være på go’fot med venner og naboer og det er en nødvendighet å være på godfot med ektefelle og den øvrige familie. Jeg kan fortsette å si at å være på go’fot med miljøet, omverdenen og svensker heller ikke er noen ulempe.

Godfot Jeg har gjort en inngående studie på go’fot-teorien.
Høyre er utvilsomt størst, men Venstre strekker seg og vil bli større. Begge samarbeider uten å mene det samme, men de er nok i et avhengighets-forhold til hverandre. Hvis Høyre vil gjøre et fremskritt så må Venstre være med å fullføre, – en går foran og den andre bak, – slik veksler de for fullføre de mål de har satt seg. Venstre ønsker å være med på laget, men som sagt, – det avhenger av størrelsen. Hvis jeg blander Erna Solberg og Trine Skei Grande opp i dette så blir go’fot-teorien min både respektløs og fleipete.

Jeg vil heller fokusere på viktigheten med å være på go’fot med seg selv, sin egen kropp, sin egen helse og med livet generelt. Da har vi en god start på det nye året, – smil til verden og verden smiler til deg. Det å ha tro på seg selv, sin framtid og en positiv hverdag gjør dagene så mye lysere, – og når vi ellers vet at vi går mot lysere tider så blir det dobbel effekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *