Omsorgsbolig eller omsorg for bolig?

åsen+sykehjemDet ble så stille, – – – og stillhet skaper usikkerhet.

Folk i Åsen har i lang tid vært opprørt over nedleggingen av sykeheimen i bygda, de har ytret stor misnøye over den manglende informasjon underveis i denne prosessen, men nå har stillheten senket seg.
Da begynner man så smått å registrere hva som skjer.
Sykeheimen tømmes litt etter litt, de eldre som i hele sitt liv har bodd i Åsen må etterhvert innse at dette ikke er deres fremtidige bosted, de ansatte har fått visshet om sitt nye arbeidssted og alt ser ut til å “normalisere” seg igjen.

Sånn ble det bare, så er det å håpe at den presenterte plan for bygging av omsorgsboliger blir så bra som forespeilet.

BankbyggI denne tro har jeg levd helt til idag, inntil jeg leser T-A og jeg registrerer at Levanger vil ansette byantikvar på heltid. Da skjønner jeg som den eminente blogger jeg er at det ikke handler om omsorgsboliger lenger, men om omsorg for boliger. Det høres for så vidt greit ut at innsparinger i eldreomsorgen kan benyttes til omsorg for boliger. Da får man ifølge media inntil 800.000 fra Staten fordelt over 2 år for en stilling som jeg antar vil belaste kommunen med ca 1 mill. i året. Det høres lønnsomt ut!
I tilknytning til den kommende fredningsplanen holdes det i disse dager seminar hvor behovet for grøntareal og parkanlegg i sentrum ivektlegges. Noen har funnet ut at grønnstruktur påvirker folkehelsen og Riksantikvaren vil innlemme dette i forvaltningsplanen. Mye kunne vært sagt om grøntarealet i Åsen og dens betydning for folkehelsen, men det faller nok utenfor Riksantikvarens planer.

Jeg tror uansett at fremtiden er i gode hender, det blir omsorg for boliger, vi kommer til å få det grønt rundt oss uansett hvor vi må bosette oss og er vi riktig heldig så kan vi bli fredet 🙂 .

Bildet av bankbygget i Levanger er lånt fra Riksantikvaren.

4 thoughts on “Omsorgsbolig eller omsorg for bolig?

  1. Du verden så mye vi kan sette opp mot hverandre når en ønsker å fremstille ting populistisk. Har ingenting i mot at Åsen er opptatt av sitt og sine, det skulle bare mangle. Som bypatriot har jeg også et hjerte for Levanger, men like fullt støttet/ støtter jeg Åsen mot nedleggingen av sykeheimen. Det blir litt for dumt i sak etter sak slik jeg nå oppfatter at Åsen gjør, setter by opp mot land. Diskusjonen rundt byantikvar har etter hvert blitt så populistisk at det grenser til latterlig. Det florerer med påstander som er tatt fullstendig ut fra virkeligheten. Min påstand er at en byantikvar ikke ville koste kommunen en krone, og at det i tillegg ville bidra til å skape mange arbeidsplasser (også for folk på Åsen, slik det allerede har gjort). Har stor respekt for det Åsen, Ytterøy, Skogn, Okkenhaug m.fl. har fått til, men etter min mening gjør Åsen seg en bjørnetjeneste når de forsøker å fremstille byen som den store stygge ulven, gang på gang. Så aksepterer jeg at vi har ulik virkelighetsoppfattelse i forhold til dette, men jeg har nå i alle fall fått formidlet min oppfattelse, så får nå Åsbyggen få lov til å ha sin. Jeg kommer for egen del fortsatt til å respektere Åsen for det Åsen er, jeg skal være lydhør og etter beste evne forsøke å legge forholdene best mulig til rette for Åsen, jeg skal forsøke å skape jobb til enda flere arbeidstakere fra Åsen, og til slutt så tror jeg at en byantikvar faktisk ville vært positiv på så mange måter, men de positive sidene er vel uinteressante å forsøke å forstå…

    • Hei, jeg føler ikke behov for å ta innover meg alle dine påstander, men jeg anser ditt innlegg så velskrevet at det fortjener å få sin plass i den pågående samfunnsdebatt. Jeg kan vel være enig med deg og konkludere med at vi ikke er enig, – uten å fronte saken videre. Jeg vil bare nevne at jeg har blogget om samme sak på en positiv måte tidligere, se Verdens beste omsorgssenter, – men obs, – det er fremstilt på en populistisk måte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *