Motivasjon

Hei, – er du klar for å motivere deg selv? Klarer du å finne oppgaver som utfordrer deg til å overgå deg selv? Vet du at det er det som skaper glede, – at du bruker og utvikler dine egne evner?  Er du klar for dette, – helt uten økonomisk vinning? Jeg synes å høre et rungende JA. Det er dette vi kaller indre motivasjon, – lysten til å hjelpe noen, lysten til å støtte det lokale idrettslaget, lysten til å vedlikeholde museet, lysten til å være en besøksvenn osv.
MiG-motivasjonJeg bruker av min dyrebare tid i denne «tidsklemme-tida» på MiG Tautra, en rusfri familiefestival som holdes på klosterøya Tautra. Jeg bruker noen få dager, mens enkelte bruker uker og måneder for å forberede dette arrangementet. Alt drives av indre motivasjon. Det er her vi blir involvert i et fellesskap og utvider vårt nettverk. Det er her at hver og en presterer og oppnår tilfredsstillelse over å se resultater. Samtidig gis vi ansvar, vi får være med å bestemme og føle selvstendighet over det som gjøres. Anerkjennelsen kommer som en naturlig del etter en endt vellykket festival.
Se det! – Dette ser ut til å være en kopi av Herzberg sine motivasjonsfaktorer. Ikke rart at vi trives med dette og stiller opp år etter år.

Det er disse faktorene de gode lederne klarer å bringe fram i lyset hos sine medansatte. De aller fleste av oss liker å bli utfordret og vise omverdenen hva vi kan utrette. Blir man i tillegg involvert «i det gode selskap» og gitt ansvar, så er det naturlig å yte litt ekstra. Anerkjennelsen kan være et klapp på skulderen, en positiv samtale for å komme videre eller rett og slett et avansement til en mer utfordrende stilling. Jeg vil gjerne høre den bedriftsleder som ikke ønsker seg motiverte ansatte.

Når jeg først er litt i det «faglige hjørnet» så har vi flere kjente herrer som har en mening.
Maslow har en teori om at helt vanlige behov må være dekket før vi kommer oss videre. For de fleste av oss er disse grunnleggende behovene en selvfølge, – en del av hverdagen vår. Det er så enkelt som å ha mat nok, drikke og søvn. Vi må ha en beskyttet hverdag samt tilhørighet, dernest kommer dette med status og selvrealisering.

Pyramide    Pyramide2

Når disse grunnleggende behovene er til stede kan vi fritt utvikle oss videre og la den indre motivasjonen «blomstre». Det er den indre motivasjonen som får oss til å lykkes og yte vårt beste.

Til alle dere som bruker fritiden til glede for andre, – stå på! Hvis den indre motivasjonen forfaller vil vi få et helt annet samfunn. Det at enkelte belastende roller blir belønnet er på sin plass, men drivkraften bak (motivasjonen) må være til stede.

Det er gjennom flere generasjoner gjort en stor frivillig innsats. Det som fasinerer meg er at vi er så forskjellig og at engasjementene blir uensartet og gir oss dermed et mangfoldig samfunn med mange ulike tilbud. Samtidig utvikler hver og en sine ferdigheter til glede for seg selv og for andre.

For å sette mangfoldet og forskjellene i et mindre perspektiv så bruker jeg min tid på dugnadsarbeid på denne festivalen mens andre bruker av sin tid til å være festivaldeltakere. I andre sammenhenger er det noen som lager gevinster, noen som selger lodd, noen som kjøper og noen som vinner og noen som får pengene. – – – Egentlig kan dette være akkurat de samme folka!!

Konklusjonen må være at vi fortsatt lar den indre motivasjonen begeistre oss selv og våre medmennesker. Og det beste av alt når vi snakker om indre motivasjon, – her er ingen aldersgrense. Stå på!
MiG-dugnad

Her bygges MiG City, – vi møtes ganske så snart, se forøvrig www.mig.no .

MiG-bildene er lånt fra mig.no, mens pyramidebildene er lånt fra ndla.no.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *