Kreativitet

KreativitetHadde jeg vært kreativ så ville omgivelsene rundt meg vært noe annerledes. Jeg har etter hvert innsett at jeg mangler det som kreves for å være kreativ og har derfor lagt meg på en tradisjonell linje. Jeg tenker i øyeblikket på om dette innlegget ville vært ferdig på kortere tid om jeg hadde vært kreativ, men konkluderer nokså fort med at kreativitet i seg selv som et tema ikke utløser kreativitet. Temaet er bestemt og krever ikke noen annen form enn viten og synsing.

For å være kreativ trenger man et blankt mentalt papirark. Man blir ikke kreativ av å ha hodet fullt av tanker, – da blir det ikke plass for nye. Blanke papirark har jeg, men de mentale blanke papirarkene er vanskelig å oppdrive. Kanskje må jeg gjøre som kunstnere og forfattere å søke til steder hvor jeg ikke blir forstyrret, – finne et stille rom, – reise til en vingård i Italia, – finne en velkjent kafe i Paris eller ta en rask topptur her i nærområdet. Det ble en topptur uten den store aha-opplevelsen om at kreativiteten plutselig slo ut i full blomst.

Kreativitet 1

Men jeg fortviler ikke av den grunn, det finnes løsninger for det meste. Man må bare ikke gi opp og heller prøve nye innfallsvinkler. Kanskje burde jeg fulgt det som Cynthia Heimel sier om kreativitet: «Det er en hårfin grense mellom å være genialt kreativ og å oppføre seg som den største idioten på jord. Så la det stå til – hopp!»
Ok, det kan jeg alltids gjøre, men ikke for åpen scene her og nå. Jeg er litt glad for at jeg startet setningen med «Kanskje burde jeg . . .». Kanskje er liksom ikke så tvingende nødvendig.

En ny studie fra Universitetet i Stavanger viser at en faktisk kan gå på kurs og lære å bli mer kreativ. Jeg legger spesielt merke til ordet «mer» og tolker dette som at vi ikke kan lære å bli kreativ, men kan lære å bli mer kreativ. Kurset bygger på «self-efficacy» – tanken, dvs. å ha tro på mestring innen et bestemt område. Med andre ord blir man mer kreativ ved å få opp troen på at man er kreativ.

Kreativitet 2Da er det sikkert håp for de fleste av oss. Ønsker du å bli mer kreativ så er det bare å legge om vanene i hverdagen. Prøv å endre arbeidsvanene, velg en annen vei, prat med nye mennesker, hør på annen musikk, les romaner i stedet for fagbøker, bruk naturen mer enn før, stopp opp å se om du finner det blanke mentale papirarket.

Har du fremdeles et ønske om å bli mer kreativ så bare fortsett. Fantasien er som en muskel, – den blir sterkere ved gjentatt bruk.

“De beste ideene er de du ikke har fått enda.” (Per Edvardsen)

Kreativitetstegningen er lånt fra Marketingtools.no

 

 

 

 

2 thoughts on “Kreativitet

  1. Thank you Greta for your blog, it makes one think:-). -For me I found out, that you can be creative in different ways. Some people think it’s only creative eg.to write. Or being artists, or florists or whatever is said to be creative ‘jobs’. I think this is true. On the one hand. You, maybe, have more possibilities. And other people can see the results. But I’m also impressed how some people find creative solutions for to solve those little (and) big problems in daily life. So, isn’t a great gift, that everybody can be creative- either in writing, painting, decorating, organizing….. whatever one prefers or can? And for me I found out- sometimes I have new ideas, when I’m relaxed or at least had some time to find myself again. But sometimes it also works, when I am in my daily hurry and my brain is ‘ on tour’. So – let us be creative where ever we can:-)

    • Hei Käthe, – takk for hyggelig tilbakemelding på min blogg. Jeg fikk et godt bilde på din kreativitet når jeg besøkte deg og fikk se det nedlagte jernbanebygget som var blitt til en attraktiv blomsterbutikk samt postkontor. Blomsterdekorasjonene dine både utenfor og inne i butikken ønsket oss hjertelig velkommen. Jeg har fått en hyggelig bekjent i Tyskland som gjerne vil lære seg norsk, så derfor velger jeg mitt morsmål som svar til deg. Takk Käthe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *