Friluftslivets år 2015

Nyter solen
Jeg gjør som best jeg kan for å leve opp til det som til enhver tid bestemmes fra Storting og Departement.
Denne gang er det Klima- og miljødepartementet som gjennom en Nasjonal strategi går inn for et aktivt friluftsliv i løpet av året 2015. Dette skal resultere i økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Hovedmålgruppen er imidlertid barn, ungdom og barnefamilier, – da kan jeg bare konstatere at jeg allerede har passert dette stadiet og befinner meg derfor helt alene uten organisert tilrettelegging.

Men jeg nyter godt av tilrettelagte skiløyper, jeg nyttiggjør meg allemannsretten og vet at friluftsliv har positive effekter knyttet til folkehelsen. Da er det opp til meg selv om jeg vil takke ja til tilbudet som er å finne i naturen, tilrettelagt eller urørt, – valget er mitt.

Slettvollan i sol  Natur

Friluftslivets år startet selvfølgelig 1. januar, men den lokal-arrangerte åpningen skjedde noen dager senere med aktiviteter for store og små samt overnatting ute i det fri.
Greit å være ferdig med denne åpningsseremonien nå før Ole kom på besøk. Nå har vi virkelig fått føle og høre friluft i fri dressur rundt hushjørnene. Dette er et element som selv Kyrksæterøra ikke kan beholde for seg selv innenfor sine kommunegrenser.

Jeg venter med lengsel på et friluftsliv uten så mye friluft i fart. Det er bedre med full fart i friluft enn friluft i full fart. Ha et fortreffelig år, – ute i det fri !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *