Ever – For alltid

ForlovelseEver – For alltid er egentlig en fantasiroman som ble gitt ut i 2009. Den har vært en bestselger i USA og var den første romanen i serien De udødelige.
Men det var egentlig ikke det jeg skulle skrive om. Jeg har hektet meg på ordene “for alltid”, et ikke ukjent begrep i avisene for tiden. Når jeg hører ordene “for alltid” så tenker jeg “for bestandig”, og gjør jeg meg den umak å slå opp i en kryssordbok så finner jeg synonymer som evig, – uten unntak, – bestandig, – uavlatelig, – ustanselig og uforanderlig.Evig din - for alltidDet er ikke å ta feil av, for alltid vil være for bestandig, det er så lenge man lever og kanskje inn i evigheten . . . .
Vil du elske og ære, – bli trofast, – i gode og onde dager inntil døden skiller dere? En livsvarig lovnad blir gitt til hverandre i all offentlighet.

Så har vi fått vite at “for alltid” kan bety 5 år. Det følger av Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn m.v. § 1-5 at “Er tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn fastsatt for alltid etter tvingende regler i vegtrafikkloven § 33 nr. 1 tredje og fjerde ledd, skal minstetiden nevnt i § 33 nr. 1 sjette ledd og § 40 være 5 år.”

PallerSå hører vi i dagens nyhetssending at å være idømt 21 år i forvaring gir muligheter til frislippelse etter 10 år.
Dette får meg til å sjekke litt rundt begrepet et fengselsår, er dette et vanlig år eller er det noe kortere?
1 år i fengsel er 12 måneder, med mulighet for løslatelse etter 8 måneder ved god oppførsel. Fengselsår er et begrep som ble fjernet i «lov av 18. mai 2001 om straffegjennomføring» og erstattet med et mer fleksibelt system som åpner for løslatelse etter at 2/3 av straffen er sonet.

Dette er norsk rettsvesen på sitt beste, for alltid er 5 år, og livsvarig kan være 10 – 15 år.

Jeg sjekker skillsmissestatistikken for 2013 og finner at for par som skilte seg dette året hadde ekteskapet vart i gjennomsnitt 12,9 år, det må nærmest være livsvarig det!

Bilder er lånt på nettet.

2 thoughts on “Ever – For alltid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *