Et gjennomsnittlig OL

Strekningsmåling
Det er vel kjent for alle at det aritmetiske gjennomsnitt er et vanlig brukt mål for sentraltendens i en populasjon. Det regnes ut ved å summere alle verdiene og dele på antall verdier, og uttrykkes som:
\bar{x} = {1 \over n} \sum_{i=1}^n{x_i}.
Dette er ihvertfall hva Wikipedia sier om gjennomsnitt.

Vi nordmenn er så flink på gjennomsnitt, derfor er det på trappene å innføre et OL med gjennomsnittsfart. Jeg skal med stor begeistring begrunne årsaken til dette.

Helt fra fødselen av blir vi sammenlignet med det som påstås å være gjennomsnittlig eller såkalt normalt, jeg kan nevne fødselsvekt, lengde og hodeomkrets. Er det et barn som i oppveksten ønsker å skille seg ut, så blir de pent og pyntelig hentet inn og navigert inn i mengden. Er det barn som har lærevansker får de ekstra støtte for ikke å falle utenfor, og blir barn for flinke må de vente på de andre slik at avstanden til det som regnes for å være normalt ikke blir for stor.

I voksen alder møter vi Janteloven med full tyngde. Du må ikke tro at du er noe, – du må ikke innbille deg at du er bedre enn oss, – du skal ikke tro at du duger til noe osv osv. Dette er hverdagen for mange og gjør oss usikker i møte med nærmiljøet og verden forøvrig.
Ol strekningsmåling

I lys av dette blir det fullstendig galt å forsvare at OL-deltakere skal være bedre enn andre. Når vi alle har blitt opplært i at vi ikke skal skille oss ut fra mengden, så kan heller ikke disse gjøre det. Dette må Norge snart forstå!
Det blir ut fra ovennevnte helt naturlig å innføre gjennomsnittsmåling også i OL med en maksfart.

Gjennomsnittsfart er nettopp innført på strekningen Vuddudalen-Svemarka og jeg fikk prøvekjøre strekningen for noen dager siden. Jeg må bare la min vrede få utløp med en “ordskvalderblogg” for å dempe trykket, – det ble heller kjedelig å kjøre i kø . . . . . .

Bilder er lånt fra dagbladet.no, no.wikipedia.org, vg.no og vfk.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *