Den beste talen

USAs uavhengighetserklæring fra 1776 er det dokumentet hvor 13 kolonier i USA erklærte seg uavhengig av Storbritania. Dokumentet omhandlet også individuelle rettigheter som likeverd og fikk etter hvert stor betydning for andre lands og folks kamp for selvbestemmelse.
Kampen for likeverd ble imidlertid vanskelig å gjennomføre og mange var møtt opp under borgerrettighetsbevegelsen i august 1963 for å ta kampen opp på ny.

Hender 2
Det var her babtistpastoren Dr. Martin Luther King trollbandt sitt publikum med sin visjon som skulle bli et vendepunkt for de svartes kamp for likeverd i USA.
Vi markerer i år 50 år siden denne talen ble holdt, – den beste tale noensinne, –
I have a dream.

Man skal være forsiktig med å røre ved så store ord, men jeg har likevel laget et bitte lite resyme fra talen:

Uavhengighetserklæringen, den symbolske skyggen som hadde sakens kjerne.
Det betydningsfulle dokumentet ble sett på som håpets ledestjerne.
Men det skulle bli en liten evighet
for de millioner av negerslaver
det å bekjempe den knusende urettferdighet.

For ett hundre år senere var negeren ennå ikke fri.
Hemmet av diskrimineringens lenker og behandlet stemoderlig.
De levde i fattigdom, midt i et hav av materiell velstand.
mens Martin Luther King kastet lys over den skamfulle tilstand.

Han oppfordret folk til å ta sin rettmessige plass,
å gå over den varme terskel inn til rettferdighetens palass
Søke og slukke tørsten etter frihet ved å ikke drikke av begeret med bitterhet og hat
men kjempe kampen ærlig mot et majestetisk resultat.

Vi kan aldri være fornøyd så lenge negre er ofre for urettmessig brutalitet
Vi kan aldri være fornøyd så lenge våre barn avkles sin individualitet
De frarøves sin verdighet med skilt der det står «Bare for hvite»
Vi ber bare om rettferdighet, –  det er jo så lite.

I have a dream

Hender

Om drømmen gikk helt i oppfyllelse er jeg noe usikker på, men 45 år senere fikk USA sin første fargede president i Barack Obama.
Han har ikke bare en drøm men sier det mer direkte: «Yes, we can!»

Bildene har jeg lånt fra kreativitetsporten.com og idawilliamsmedia.wordpress.com

3 thoughts on “Den beste talen

  1. Thanks for reminding us of this important change. We tend to take it for normal that we live in free world, where we can decide about our rights, our way of living. Which wasn’ t always – and still might not be everywhere in the world. So we can be thankful of all our opportunities. Käthe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *